// JavaScript Document function kontrola_kontrola() { vysl=''; if ((document.form_shop_main.pripominka.value.search(/.*[<>].*/) == 0) && (document.form_shop_main.pripominka.value!='')) vysl += ' - v textu zprávy se vyskytují nepovolené znaky (<,>)'; return shop_result(vysl); } function kontrola_zapomenute_heslo() { vysl=''; if (document.form_shop_main.zapomenute_heslo.value=='') vysl += ' - zadejte svůj mail nebo přihlašovací jméno'; if ((document.form_shop_main.zapomenute_heslo.value.search(/.*[<>].*/) == 0) && (document.form_shop_main.zapomenute_heslo.value!='')) vysl += ' - v zadaném slově se vyskytují nepovolené znaky (<,>)'; return shop_result(vysl); } function kontrola_zakladni_vyhledavani() { vysl=''; if (document.form_shop_main.shop_fulltext_klic.value=='') vysl += ' - klíčové slovo musí být zadáno'; if ((document.form_shop_main.shop_fulltext_klic.value.search(/.*[<>].*/) == 0) && (document.form_shop_main.shop_fulltext_klic.value!='')) vysl += ' - v klíčovém slově se vyskytují nepovolené znaky (<,>)'; return shop_result(vysl); } function kontrola_pokrocile_vyhledavani() { vysl=''; if ((document.form_shop_main.shop_fulltext_klic.value.search(/.*[<>].*/) == 0) && (document.form_shop_main.shop_fulltext_klic.value!='')) vysl += ' - v klíčovém slově se vyskytují nepovolené znaky (<,>)\n'; if ((document.form_shop_main.search_cena_od.value.search(/^[0-9]+([\.\,]{1}[0-9]{2}){0,1}$/) != 0) && (document.form_shop_main.search_cena_od.value!='')) vysl += ' - neplatný formát ceny od\n'; if ((document.form_shop_main.search_cena_do.value.search(/^[0-9]+([\.\,]{1}[0-9]{2}){0,1}$/) != 0) && (document.form_shop_main.search_cena_do.value!='')) vysl += ' - neplatný formát ceny do\n'; return shop_result(vysl); } function kontrola_vlozit_do_kosiku(hodnota) { vysl=''; if (parseInt(hodnota)==0) vysl += ' - musí být zadán počet položek\n'; if ((hodnota.search(/^[0-9]+$/) != 0) && (hodnota!='')) vysl += ' - počet položek má neplatný formát\n'; return shop_result(vysl); } function kontrola_aktualizovat_kosik(hodnoty) { vysl=''; for(var i=0; i].*/) == 0) && (document.form_shop_main.kod_slevy.value!='')) vysl += ' - kód slevy obsahuje nepovolené znaky (<,>)'; return shop_result(vysl); } function kontrola_adresa_dodani() { vysl=''; if ((document.form_shop_main.jmeno_prihlaseni.value=='') && (document.form_shop_main.heslo.value=='')) { if ((document.form_shop_main.titul.value.search(/.*[@#$%^&*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.titul.value!='')) vysl += " - v titulu se vyskytují nepovolené znaky\n"; if ((document.form_shop_main.jmeno.value=='') && (document.form_shop_main.prijmeni.value=='') && (document.form_shop_main.firma.value=='')) vysl += " - jméno nebo firma musí být zadáno\n"; if ((document.form_shop_main.firma.value=='') && (((document.form_shop_main.jmeno.value!='') && (document.form_shop_main.prijmeni.value=='')) || ((document.form_shop_main.jmeno.value=='') && (document.form_shop_main.prijmeni.value!='')))) vysl += " - zadejte své celé jméno\n" if ((document.form_shop_main.jmeno.value.search(/.*[@#$%^&*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.jmeno.value!='')) vysl += " - ve jméně se vyskytují nepovolené znaky\n"; if ((document.form_shop_main.prijmeni.value.search(/.*[@#$%^&*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.prijmeni.value!='')) vysl += " - v příjmení se vyskytují nepovolené znaky\n"; if ((document.form_shop_main.firma.value.search(/.*[@#$%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.firma.value!='')) vysl += " - v názvu firmy se vyskytují nepovolené znaky\n"; if (document.form_shop_main.adresa.value=='') vysl += " - adresa musí být zadána\n"; if ((document.form_shop_main.adresa.value.search(/.*[@#$%^&*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.adresa.value!='')) vysl += " - v adrese se vyskytují nepovolené znaky\n"; if (document.form_shop_main.mesto.value=='') vysl += " - město musí být zadáno\n"; if ((document.form_shop_main.mesto.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.mesto.value!='')) vysl += " - v názvu města se vyskytují nepovolené znaky\n"; if (document.form_shop_main.psc.value=='') vysl += " - psč musí být zadáno\n"; if ((document.form_shop_main.psc.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.psc.value!='')) vysl += " - v psč se vyskytují nepovolené znaky\n"; if (document.form_shop_main.telefon.value=='') vysl+= " - telefonní číslo musí být zadáno\n"; if ((document.form_shop_main.telefon.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.telefon.value!='')) vysl += " - v telefonním čísle se vyskytují nepovolené znaky\n"; if (document.form_shop_main.mail.value=='') vysl+= " - email musí být zadán\n"; if ((document.form_shop_main.mail.value.search(/^([^(@#$*()!\?)]+)@([^(@#$*()!\?)]+)[.][a-zA-Z]{2,3}$/) != 0) && (document.form_shop_main.mail.value!='')) vysl += " - neplatný email\n"; } else { if ((document.form_shop_main.jmeno_prihlaseni.value=='') || (document.form_shop_main.heslo.value=='')) vysl += " - vyplňte kompletně přihlašovací údaje\n"; if ((document.form_shop_main.jmeno_prihlaseni.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.jmeno_prihlaseni.value!='')) vysl += " - v přihlašovacím jméně se vyskytují nepovolené znaky\n"; if ((document.form_shop_main.heslo.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.heslo.value!='')) vysl += " - v hesle se vyskytují nepovolené znaky\n"; } return shop_result(vysl); } function kontrola_registrace() { vysl=''; if ((document.form_shop_main.titul.value.search(/.*[@#$%^&*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.titul.value!='')) vysl += " - v titulu se vyskytují nepovolené znaky\n"; if ((document.form_shop_main.jmeno.value=='') && (document.form_shop_main.prijmeni.value=='') && (document.form_shop_main.firma.value=='')) vysl += " - jméno nebo firma musí být zadáno\n"; if ((document.form_shop_main.firma.value=='') && (((document.form_shop_main.jmeno.value!='') && (document.form_shop_main.prijmeni.value=='')) || ((document.form_shop_main.jmeno.value=='') && (document.form_shop_main.prijmeni.value!='')))) vysl += " - zadejte své celé jméno\n" if ((document.form_shop_main.jmeno.value.search(/.*[@#$%^&*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.jmeno.value!='')) vysl += " - ve jméně se vyskytují nepovolené znaky\n"; if ((document.form_shop_main.prijmeni.value.search(/.*[@#$%^&*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.prijmeni.value!='')) vysl += " - v příjmení se vyskytují nepovolené znaky\n"; if ((document.form_shop_main.firma.value.search(/.*[@#$%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.firma.value!='')) vysl += " - v názvu firmy se vyskytují nepovolené znaky\n"; if (document.form_shop_main.adresa.value=='') vysl += " - adresa musí být zadána\n"; if ((document.form_shop_main.adresa.value.search(/.*[@#$%^&*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.adresa.value!='')) vysl += " - v adrese se vyskytují nepovolené znaky\n"; if (document.form_shop_main.mesto.value=='') vysl += " - město musí být zadáno\n"; if ((document.form_shop_main.mesto.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.mesto.value!='')) vysl += " - v názvu města se vyskytují nepovolené znaky\n"; if (document.form_shop_main.psc.value=='') vysl += " - psč musí být zadáno\n"; if ((document.form_shop_main.psc.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.psc.value!='')) vysl += " - v psč se vyskytují nepovolené znaky\n"; if (document.form_shop_main.mail.value=='') vysl += " - email musí být zadán\n"; if ((document.form_shop_main.mail.value.search(/^([^(@#$*()!\?)]+)@([^(@#$*()!\?)]+)[.][a-zA-Z]{2,3}$/) != 0) && (document.form_shop_main.mail.value!='')) vysl += " - neplatný email\n"; if ((document.form_shop_main.telefon.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.telefon.value!='')) vysl += " - v telefonním čísle se vyskytují nepovolené znaky\n"; if ((document.form_shop_main.fax.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.fax.value!='')) vysl += " - ve faxovém čísle se vyskytují nepovolené znaky\n"; if (document.form_shop_main.prihlaseni.value=='') vysl += " - přihlašovací jméno musí být zadáno\n"; if ((document.form_shop_main.prihlaseni.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.prihlaseni.value!='')) vysl += " - v přihlašovacím jméně se vyskytují nepovolené znaky\n"; if (document.form_shop_main.heslo.value=='') vysl += " - heslo musí být zadáno\n"; if ((document.form_shop_main.heslo.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.heslo.value!='')) vysl += " - v hesle se vyskytují nepovolené znaky\n"; if ((document.form_shop_main.vek.value.search(/^[0-9]{1,2}$/) != 0) && (document.form_shop_main.vek.value!='')) vysl += " - neplatný formát věku\n"; if (((document.form_shop_main.adresa_z.value!='') || (document.form_shop_main.mesto_z.value!='') || (document.form_shop_main.psc_z.value!='')) && (!((document.form_shop_main.adresa_z.value!='') && (document.form_shop_main.mesto_z.value!='') && (document.form_shop_main.psc_z.value!='')))) vysl += " - vyplňte celou adresu dodání\n"; if ((document.form_shop_main.adresa_z.value.search(/.*[@#$%^&*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.adresa_z.value!='')) vysl += " - v adrese pro zasílání se vyskytují nepovolené znaky\n"; if ((document.form_shop_main.mesto_z.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.mesto_z.value!='')) vysl += " - v názvu města pro zasílání se vyskytují nepovolené znaky\n"; if ((document.form_shop_main.psc_z.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.psc_z.value!='')) vysl += " - v psč pro zasílání se vyskytují nepovolené znaky\n"; return shop_result(vysl); } function kontrola_prihlaseni() { vysl=''; if ((document.form_shop_main.prihlaseni_jmeno.value=='') || (document.form_shop_main.prihlaseni_heslo.value=='')) vysl += " - vyplňte kompletně přihlašovací údaje\n"; if ((document.form_shop_main.prihlaseni_jmeno.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.prihlaseni_jmeno.value!='')) vysl += " - v přihlašovacím jméně se vyskytují nepovolené znaky\n"; if ((document.form_shop_main.prihlaseni_heslo.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.prihlaseni_heslo.value!='')) vysl += " - v hesle se vyskytují nepovolené znaky\n"; return shop_result(vysl); } function kontrola_poslat_dotaz() { vysl=''; if (document.form_odeslat_dotaz.jmeno.value==' ') vysl += " - jméno musí být zadáno\n"; if ((document.form_odeslat_dotaz.jmeno.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_odeslat_dotaz.jmeno.value!='')) vysl += " - ve jméně se vyskytují nepovolené znaky\n"; if (document.form_odeslat_dotaz.mail.value=='') vysl += " - email musí být zadán\n"; if ((document.form_odeslat_dotaz.mail.value.search(/^([^(@#$*()!\?)]+)@([^(@#$*()!\?)]+)[.][a-zA-Z]{2,3}$/) != 0) && (document.form_odeslat_dotaz.mail.value!='')) vysl += " - neplatný email\n"; if (document.form_odeslat_dotaz.zprava.value=='') vysl += " - nebyl zadán žádný dotaz\n"; if ((document.form_odeslat_dotaz.zprava.value.search(/.*[$%^*|\<>§{}].*/) == 0) && (document.form_odeslat_dotaz.zprava.value!='')) vysl += " - v dotazu se vyskytují nepovolené znaky\n"; return shop_result(vysl); } function kontrola_diskuse() { vysl=''; if (document.form_shop_main.diskuse_jmeno.value=='') vysl += " - jméno musí být zadáno\n"; if ((document.form_shop_main.diskuse_jmeno.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.diskuse_jmeno.value!='')) vysl += " - ve jméně se vyskytují nepovolené znaky\n"; if (document.form_shop_main.diskuse_zprava.value=='') vysl += " - nebyla zadána žádná zpráva\n"; if ((document.form_shop_main.diskuse_zprava.value.search(/.*[@#$&%^*|\<>+§{}].*/) == 0) && (document.form_shop_main.diskuse_zprava.value!='')) vysl += " - v textu zprávy se vyskytují nepovolené znaky\n"; return shop_result(vysl); } function shop_result(vysl) { if (vysl!='') { alert("Ve formuláři se vyskytly následující chyby:\n\n"+vysl); return false; } else { return true; } } function clearForm() { //$("input[name~=kosik_vlozit_kusu_]").remove(); $("[name='form_shop_main']").attr('method','get'); $(".input_ks_do_kosiku").remove(); $("input[name='id_zbozi']").remove(); $("[name*='varianta']").remove(); }